Közúti járművezetők utánképzése

Képző szerv adatai:

Cégnév: Autós Szolgáltató Kft.

Cím: 7632 Pécs, Siklósi út 14.

Cégjegyzékszám: 02-09-061996

Adószám: 11006732-2-02

Képző szerv azonosító: 3042

Iskolavezető neve: Csabai Dávid

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Képzőszerv elektronikus elérhetősége:

weblap: autos-kft.hu • e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadás:

Ügyfélfogadás helye: 7632 Pécs, Siklósi út 14.

Ügyfélfogadás ideje: hétfőtől–péntekig 7:30–12:00 óra között

Telefon: 30/386-0763, 72/211-143

 

Az utánképzés két fő részből áll: (1) a FELTÁRÁSBÓL és (2) a PROGRAMON való részvételből.

Fontos tudnivalók:

• Az utánképzés minden foglalkozására járművezetésre alkalmas állapotban kell megjelenni!
• A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!
• A program elvégzése után három munkanapon belül az igazolás elektronikus úton jut el az illetékes közlekedési igazgatási hatósághoz (kormányablakhoz).
• A foglalkozás érdemik hasznosságára való tekintettel szíveskedjen pontosan, járművezetésre alkalmas állapotban megjelenni!
• Távolmaradás, vagy 5 perc késés esetén – igazolási kérelem hiányában, amit nem tud megindokolni – csak ismételt befizetés után kap új beosztási időpontot!
A programon való eredményes részvételéről az eseményeket is feltüntető IGAZOLÁST állítanak ki, amelynek alapján az eltiltás idejének leteltével az illető VISSZAKAPHATJA VEZETŐI ENGEDÉLYÉT.

Feltárás:
A feltáráson a biztonságos közlekedéshez szükséges elméleti közlekedési ismeretek tesztre, gyakorlati vezetési próbára és az eseményhez kapcsolódóan a vezetési szokások, viselkedések megbeszélésére kerül sor. A feltárás eredményei és az utánképzési kötelezettség alapjául szolgáló közlekedési esemény(ek) értékelését követően döntjük el, hogy kinek melyik programon kell részt vennie.

 

UTÁNKÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ DÍJTÁBLÁZAT

Feltárás díja: 42.000 Ft

Utánképzési programok díja:

Sorszám | Díjtétel | megnevezése | Díjtétel összege:
2. I. program 57 000 Ft
3. II. program 121 000 Ft
4. III. program 132 000 Ft
5. IV. program 209 000 Ft
6. V. program 66 200 Ft
7. VI. program 132 000 Ft
8. VII. program 209 000 Ft

Pótvizsgák díja:

Sorszám Díjtétel megnevezése Díjtétel összege:
9. I. utánképzési program pótvizsga díja (elmélet) 10 500 Ft
10. II. utánképzési program pótvizsga díja (gyakorlat) 24 000 Ft


PROGRAMOK

A programok a következők lehetnek: elméleti, gyakorlati, illetve csoportfoglalkozás, valamint enyhén, közepesen, illetve súlyosan ittas vezetők programja. Az alábbi programokkategóriákat különböztetjük meg (tartalom, díjszabás):

I. program: A közlekedési képzettség hiányosságainak megszüntetésére irányuló elméleti foglalkozás.

• Időtartama: 6 óra (két foglalkozásból áll és elméleti vizsgával zárul)
• A program díja: 57.000 Ft
• A pótvizsga díja: 10.500 Ft (elmélet)

II. program „B” kategória esetén: A közlekedési képzettség, kultúra és magatartás hiányosságainak, illetve hibáinak megszüntetését célzó járművezetési gyakorlati foglalkozás.

• Időtartama: 7 óra (négy foglalkozásból áll és gyakorlati vizsgával zárul)
• A program díja: 121.000 Ft
• A pótvizsga díja: 24.000 Ft (gyakorlat)

III. program: A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás.

• Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)
• A program díja: 132.000 Ft

IV. program: Magatartásformálás

• Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
• A program díja: 209. 000 Ft

V. program: Az „enyhén ittas vezetők” foglalkozása

• Időtartama: 7 óra (egyszerre megtartva)
• A program díja: 66.200 Ft

FONTOS! Ez a program a jogszabály meghatározása alapján önállóan nem alkalmazható.

Kapcsolt programok díjai:

• V+I. program 66.200 Ft + 57.000 Ft összesen: 123.200 Ft
• V+II. program 66.200 Ft + 121.000 Ft összesen: 187.200 Ft
• V+III. program 66.200 Ft + 132.000 Ft összesen: 198.200 Ft

VI. program: A „közepesen ittas vezetők” foglalkozása

• Időtartama: 15 óra (három foglalkozásból áll)
• A program díja: 132.000 Ft

VII. program: A „súlyosan ittas vagy visszatérően ittas vezetők” foglalkozása.

• Időtartama: 25 óra (öt foglalkozásból áll)
• A program díja: 209.000 Ft

 

JELENTKEZÉS ÉS ÜGYINTÉZÉS

Jelentkezni ügyfélkapun keresztül és személyesen lehet a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a lakóhelye szerinti vagy az Önnek megfelelő képviseletünket, ahol kollégáink ügyfélszolgálati időben készséggel állnak rendelkezésére és a további tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak!

A jelentkezéshez szükséges:

1. Érvényes személyi igazolvány, vagy azt helyettesítő személyazonosításra alkalmas okmány,
2. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
3. Az utánképzésre vonatkozó határozat, amelyben rendelkeztek a vezetői engedélyről (leadás, szüneteltetés stb.)
4. A közlekedési esemény leírását (hely, idő, körülmény, közrehatás) tartalmazó szabálysértési határozat vagy bírósági ítélet. Ha több ilyen van, akkor mindegyik. Mivel az utánképzés a közlekedési esemény(ek)-hez kapcsolódik, az csak a bemutatott dokumentumok eseményeire vonatkozik.
5. Feltárás díja (bankkártyával vagy csekkel)
6. E-mail cím az elektronikusan történő kapcsolattartás érdekében (opcionális).

KAV Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Baranya Vármegye Ügyfélszolgálat
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefon: +36-72-896-271
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati rend:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00
12:00-14:30 12:00-14:30 12:00-14:30 12:00-14:30 -

Pénztár nyitva tartás:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:00
12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 -


ÖNKÉNTES UTÁNKÉPZÉS

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 9.§ (1) bekezdése alapján a járművezető nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti.
Az önkéntes utánképzésre jelentkezés lehetőségét szintén országosan, minden megyeszékhelyen és Budapesten is biztosítjuk a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályain. A folyamat elindításához kérjük, keresse fel a lakóhelye szerinti vagy az Önnek megfelelő képviseletünket, ahol kollégáink ügyfélszolgálati időben készséggel állnak rendelkezésére és a további tudnivalókról részletes tájékoztatást nyújtanak!
KAV Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Baranya Vármegye Ügyfélszolgálat
Cím: 7630 Pécs, Hengermalom u. 2.
Telefon: +36-72-896-271
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélszolgálati rend:
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00 08:00-11:00
12:00-14:30 12:00-14:30 12:00-14:30 12:00-14:30 -

Pénztár nyitva tartás
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:30 08:00-11:00
12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 12:00-15:00 -

Fontos tudnivalók:
• Ha a nyilvántartott pontok között közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pontérték megállapítása is szerepel, a járművezető nyilvántartott pontjainak száma az utánképzésen való önkéntes részvétellel csak a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés miatt rendelt 9 pont feletti pontok tekintetében csökkenthető.
• A nyilvántartott pontok száma ismételt önkéntes utánképzéssel az önkéntes utánképzésen való részvétel igazolásától számított egy éven belül nem csökkenthető!
A közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv (továbbiakban: Nyilvántartó) a pontrendszer adatait a nyilvántartásba vételtől számított három évig kezeli. A Nyilvántartó értesíti a járművezetőt, ha a pontjainak a száma a 13 pontot elérte, egyben tájékoztatja a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzés lehetőségéről, továbbá figyelmezteti a felső pontérték elérésének következményeire (18 pont elérésétől a vezetői engedély visszavonásra kerül).
Az önkéntes utánképzés elvégzésével akkor is csökkenthető a közúti közlekedési előéleti pontok száma, ha a járművezető összpontszáma még nem érte el a 13 pontot, és így 13 pontos értesítést még nem kapott.
Az engedély-nyilvántartásba elektronikus úton beérkezett utánképzési igazolás alapján, az önkéntes utánképzés sikeres elvégzésének napján nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14-17 pont között 6 ponttal kell csökkenteni. Ebből a szabályból következik, hogy ha a járművezető összpontszáma elérte vagy meghaladta a 18 pontot, akkor az ezt követően elvégzett önkéntes utánképzés alapján a pontok száma már nem csökkenthető, hiszen a 18 pont elérésének vagy maghaladásának jogkövetkezménye a vezetői engedély visszavonása.
Önkéntes utánképzés keretében a járművezetőt a feltáró foglalkozáson való részvétel nélkül a III. programon történő részvételre sorolják be.

III. program: A közlekedési szabályok megtartását célzó foglalkozás.

• Időtartama: 12 óra (két foglalkozásból áll)
• A program díja: 132.000 Ft

Figyelem! A 139/1991. (X.29.) Kormányrendelet alapján nem adható ki igazolás, illetőleg bizonyítvány annak, aki valamely foglalkozáson nem vett részt, vagy azon járművezetésre alkalmatlan állapotban jelent meg!

Az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolást a Vizsgaközpont három munkanapon belül elektronikus úton küldi meg a Nyilvántartó részére. A pontcsökkentésről – vagy adott esetben annak megtagadásáról – az igazolás alapján a Nyilvántartó határozattal dönt, amelyben értesíti a járművezetőt az önkéntes utánképzés alapján történt pontcsökkentés mértékéről és a fennmaradó pontok számáról. A határozatot a Nyilvántartó postai úton küldi meg a járművezető részére.
Jelentkezni ügyfélkapun keresztül és személyesen lehet a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. Vizsgaszervezési és Utánképzési Osztályán (elérhetőségek a fejezet elején).

A jelentkezéshez szükséges:

1. Érvényes személyi igazolvány, vagy azt helyettesítő személyazonosító okmány
2. Érvényes vezetői engedély
3. Lakcímet igazoló hatósági igazolvány
4. A Nyilvántartó által küldött 13 pontos értesítés, vagy a Nyilvántartó, vagy közlekedési igazgatási hatóság által kiadott tájékoztatás, vagy a járművezető által a Személyre Szabott Ügyintézési Felületen keresztül („Közigazgatás, Jog” -> „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kiválasztva) lekérdezett tájékoztatás, a járművezető aktuális összpontszámáról
5. Program díja (bankkártyával vagy csekkel)
6. E-mail cím az elektronikusan történő kapcsolattartás érdekében (opcionális)